Huffs vårmiddag

Huff bjuder medlemmar på Vårmiddag

Huffs vårmiddag med respektive som huff bjuder på.

Hörnefors restaurang 29 maj 19.00
Anmäl 2 personer per företag senast
fredag den 22 maj till per@norrbyskar.info
eller ring 076-241 10 28

Väl mött

Tags: 

Protokoll 20150331

Protokoll från Hörnefors utvecklings- & företagarförenings årsmöte
Kempesalen, Hörnefors kommunhus tisdagen 31 mars 2015

Protokoll från årsmöte 2014-03-25

Årsmötesprotokoll och sammanfattning av Per Evertssons beskrivning av hans planer på Hamnskär.

Kallelse till årsmöte 2014

Årsmötet hålls kl. 19:00 tisdagen den 25/3 i Kommundelshuset, Hörnefors. Mer information kommer per e-post. Välkomna!

Minnesanteckningar från föreningsmöte 2013-11-26

Följ med i diskussionerna kring att starta en planeringsgrupp för att ta över arrangemanget kring Hörneforsdagen samt hur det går med Folkets Hus-planerna i byn genom att läsa minnesanteckningarna från senaste mötet den 26 november.

Folkets Hus-förening och Hörneforsdagen

HuFF är aktiv i förarbetet till att starta en Folkets Hus-förening som byns föreningar gemensamt driver. Den lokalen hoppas vi ska kunna inrymma ytor för såväl möten och kansli som fester och underhållning. HuFF arbetar också för att garantera Hörneforsdagens överlevnad och övertagande från kommunen eftersom eldsjälarna Kenneth Hedlund och Fredrik Röst som har haft hand om arrangemanget de senaste åren börjar tappa intresset för att ensamma driva allt i land. Den 26 november 2013 hölls ett möte där båda frågorna diskuterades och fler möten följer under 2014.

Styrelseprotokoll 2013-11-19

Protokoll från styrelsemöte om: Hörneforsdagen, Folkets Hus-förening, tvätt och mek i Hörnefors, kommunalt bidrag.

Styrelseprotokoll 2013-04-11

Protokoll från styrelsemöte angående: Övertagande av Hörneforsdagen, medlemsfest, Hörnefors 100 år, stadgeändring, medlemsvärvning.

Minnesanteckningar från föreningsmöte 2013-10-15

På föreningsmötet diskuterades dels Hörneforsdagens framtid och dels ett eventuellt bildande av en Folkets hus-förening. Läs anteckningarna från mötet i dokumentet. Nästa möte hålls kl. 19:00 den 26 november 2013 på Hörnefors kommunkontor. Alla föreningars styrelserepresentanter ombeds delta samt alla övriga som är intresserade.

Årsmöte 130326

Protokoll från årsmötet den 26 mars 2013.

Sidor

Subscribe to HuFF RSS